Hướng dẫn sử dung:
các bạn soạn tin
logo mãsố -> 19001588 để tải logo về máy
logo mãsố sdt -> 19001588 để gửi tặng, trông đó sdt là số điện thoại người nhận
Mã số của logo: ví dụ logo1012 thì mã số là 1012
------------------
Dưới đây la 1 số mẫu logo cho các bạn tham khảo, ngoài ra các bạn có thể tự tìm kiếm logo ngẩu nhiên.
Ví dụ:
logo mãsố ngẫu nhiên -> 19001588
****mãsố ngẫu nhiên: các bạn them vào đó những số bấc kỳ, như là 1000, 1456, 2000
nếu ko có tin nhắn hồi âm nghĩa là logo đó ko có nha bạn.1006 1009 1007 10011000 1002 1003 10041005 1008 1010 1989